Scan QR Code

Gebruik de QR scanner (bvb. TapMedia) om de GPX route van de fietsroute:
Rijk Verleden Kastelenroute
in te laden in een fietsapp voor fietsnavigatie.

Foto