West-Vlaanderen - Nieuwpoort

Doornpanneroute (38,3 km)

Inleiding

De Doornpanne vormt samen met De Hoge Blekker en De Schipgatduinen een 240 ha groot duinmassief.
Het centrale deel is eigendom van de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne Ambacht (IWVA) en fungeert als waterwingebied. Andere delen hebben het statuut van Vlaams Natuurreservaat en worden beheerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Het gebied omvat uiteenlopende duintypes, van stuifduinen en duingraslanden tot dichtbegroeide pannen en gefixeerde binnenduinen.
De kern van het duinencomplex bestaat uit een brede depressie (panne), waarvan de begroeiing een mozaïek vormt van bos, struweel en open duinvegetatie.
Errond situeert zich een gordel van stuifduinen met onder andere de hoogste duintop van de Vlaamse kust (de Hoge Blekker 33 m).

De Doornpanne vormt sinds 1975 een beschermd landschap en werd dan ook opgenomen in de lijst van natuurgebieden met een Europese bescherming (NATURA 2000-netwerk).

Startplaats

Start aan het monument van Koning Albert en fietsen zo naar knooppunt 70 aan het sluizencomplex.

Fietsen aan Zee

Reviews

Fietsroutes Zoeken

Foto

Kaart

Het Weer


Download GPX