Oost-Vlaanderen - Vrasene

Landbouwleerpad (50 km)

Inleiding

De bedoeling van deze fietsroute is om de mens in contact te brengen met de primaire sector in Vrasene. Deze is veel minder talrijk dan vroeger... maar de overgebleven gespecialiseerde bedrjven behoren tot de agrarische top in Europa.

Het verstedelijkte Vlaanderen heeft nog weinig voeling met het platteland. Als we ons al op 'den buiten' begeven is het doorgaans in een wagen die ons met een rotvaart naar een andere stad brengt. Dit komt het imago van de landbouwer niet ten goede. Zeker niet nu we de ene voedselcrisis na de andere op ons bord krijgen geserveerd.

Aan dit negatief beeld wou de Landelijke Gilde van Vrasene iets doen. Het resultaat hiervan is dus deze fiets- en wandelroute die het hele grondgebied van Vrasene bestrijkt. Fietsen en wandelen... en af en toe ook eens halt houden. Dat is de bedoeling.

Startplaats

Start aan het landbouwmuseum, Heistraat 19, te Stekene

Reviews

Fietsroutes Zoeken

Foto

Kaart

Het Weer