Duvelroute - 45 - Willebroek (Antwerpen)
Startplaats: Bistro The Boathouse, Beenhouwerstraat 24, 2830 Heindonk